FANDOM


Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης (ΠΤΝ) του Gardner.
PTN

Ο καθένας μας δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, διότι διαθέτει και διαφορετικούς τρόπους πρόσληψης της πραγματικότητας και των άλλων

Πρότεινε ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τουλάχιστον οκτώ σχετικά αυτόνομες νοητικές ικανότητες για να προσεγγίσουν τα προβλήματα και για να είναι παραγωγικοί στη ζωή τους

Αν και δεν είναι απαραίτητα ανεξάρτητοι μεταξύ τους, αυτοί οι τύποι νοημοσύνης σπάνια λειτουργούν απομονωμένοι

Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος κατέχει διαφορετικό ποσοστό από καθένα από αυτούς τους τύπους, αλλά ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται είναι τόσο ποικίλος όσο οι και οι προσωπικότητες των ατόμων.

Υποστηρίζει την προσαρμογή της διδασκαλίας στις ατομικές διαφορές των μαθητών, με σκοπό να μάθουν «όλοι»

Με αυτό τον τρόπο εκπαιδευτικοί και μαθητές θα μπορέσουν να προσεγγίσουν και να μάθουν βαθύτερα το γνωστικό περιεχόμενο όλων των μαθημάτων

Ο κάθε μαθητής με μοναδικό τρόπο μπορεί να συνδυάζει περισσότερους του ενός τύπου νοημοσύνης, γεγονός που τον καθιστά μοναδικό

Όλα τα κανονικά άτομα αναμένεται ότι θα αναπτύξουν όλους τους τύπους νοημοσύνης σε κάποιο βαθμό αν τους δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες και δεχθούν τις κατάλληλες επιδράσεις.

PTN2

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση των ΠΤΝ:

δημιουργούν πιο προσωπικές & διαφοροποιημένες καθοδηγούμενες εμπειρίες

προσφέρει βοήθεια για να κάνουν τους μαθητές τους δυνατούς

προωθούν εποικοδομητικές μεθόδους βασισμένες σε αυτούς τους οκτώ τύπους νοημοσύνης και στη μεταγνωστική κατανόηση

εξηγούν και προωθούν την κατανόηση σε διαπροσωπικό, ενδοπροσωπικό και πολιτιστικό επίπεδο προσφέρουν εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές μέσω των φυσικών ταλέντων και ικανοτήτων που διαθέτουν

επιτρέπεται μια διεύρυνση των εμπειριών τους με το να προσεγγίσουν τα διάφορα θέματα & τα αντικείμενα με εναλλακτικούς τρόπους, ανταλλάσσοντας με τους συμμαθητές τους εμπειρίες, γνώσεις και προσεγγίσεις

αποτέλεσμα: να προωθηθεί μια ενιαία «ροή» μάθησης μέσα στην τάξη (Gardner, 1993, 1983; Ντολιοπούλου, 1999; Νάκου, 2001α; Ματσαγγούρας, 2004; Παπανελοπούλου, 2005; Φλουρής, 2005).

Ποιες είναι αυτές οι Πολλαπλές Νοημοσύνες;

Χωροταξική Νοημοσύνη Εννοιολογικοί χάρτες Γραφικές αναπαραστάσεις Χάρτες (σχε-) διαγράμματα χρήση οπτικών συμβόλων χρήση οπτικών κωδίκων απεικονίσεις- σκίτσα φωτογραφία- video- slides εικαστικές συνθέσεις- αποδόσεις (τέχνη) τρισδιάστατα μοντέλα οπτικά παιχνίδια: λαβύρινθοι- puzzles- lego…

Κιναισθητική Νοημοσύνη Κατασκευές Συναρμολογήσεις Αξιοποίηση- χειρισμός υλικών Δραματοποίηση- μίμηση- θέατρο- χορογραφία- παντομίμα Σωματική έκφραση Χειρονομίες- γκριμάτσες Κινητικές δράσεις- κινητικά παιγνίδια Αθλητικές δραστηριότητες- χορός

Μουσική Νοημοσύνη (σύλληψη, διάκριση, μετασχηματισμός) Ρυθμών (σύλληψη, διάκριση, μετασχηματισμός) Μελωδίας Μελοποίηση- τραγούδι Μουσική επένδυση Μουσική απόδοση (π.χ. εννοιών) Παιγνίδια ενεργητικής ακρόασης (μουσικές- ήχοι από το περιβάλλον…) μουσική απόδοση δεδομένων

Γλωσσική Νοημοσύνη Ανάγνωση- κατανόηση Απόδοση νοήματος Ανάλυση κειμένου Περίληψη Αναδιήγηση Κεντρική ιδέα Παραγωγή ποικίλων κειμένων Ποιήματα, γλωσσοδέτες, λογοπαίγνια Διαλογική συζήτηση Διαλεκτική αντιπαράθεση Παράθεση δεδομένων Επεξεργασία εννοιών Επεξεργασία γενικεύσεων-αρχών- κανόνων Αφηγηματοποίηση Συνέντευξη

Λογισκομαθηματική Νοημοσύνη Επαγωγικός συλλογισμός Απαγωγικός συλλογισμός Αναλογικός συλλογισμός Μεταφορές Αναλύσεις Ταξινομήσεις Ιεραρχήσεις Προβλέψεις Υποθέσεις Αναζήτηση μοτίβων Παραδοχές Συνεπαγωγές Αξιολογήσεις Επεξηγήσεις Ερμηνείες- αιτιολογήσεις Διατύπωση λογικών ερωτήσεων Σχεδιασμός δράσης Πειραματισμός Μεταγνωστική ανάλυση Αξιολόγηση Μεθηματικοποίηση δεδομένων Επίλυση προβλημάτων αριθμητικής Γρίφοι- σπαζοκεφαλιές- αποκρυπτογραφήσεις Διερευνήσεις

Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη Εξατομικευμένο πρόγραμμα Εξατομικευμένη διδασκαλία Παροχή επιλογών Αυτό-ρύθμιση συμπεριφοράς Ανεξάρτητη εργασία Δυνατότητα χρήσης προσωπικού χώρου- χρόνου Δυνατότητα έκφρασης προσωπικών θέσεων και συναισθημάτων με ακρίβεια Αυτοέλεγχος Μεταγνωστικός έλεγχος νοητικών λειτουργιών- εικόνας του εαυτού Αυτό-αξιολόγηση

Διαπροσωπική Νοημοσύνη Ομαδική εργασία Ομαδική διευθέτηση χώρου- χρόνου Συλλογικός προγραμματισμός έργου Ανάληψη ρόλων στην ομάδα Συλλογική (αυτό-) αξιολόγηση Αλληλοδιδακτική διαμεσολαβήσεις- συμβουλευτική Διαχείριση κρίσεων- επίλυση προβλημάτων Ενσυναίσθηση Ανατροφοδότηση άλλων

Νατουραλιστική Νοημοσύνη Συστηματική παρατήρηση περιβάλλοντος Λεπτή διάκριση ανάμεσα σε είδη και φαινόμενα του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος Αναλύσεις Αξιολογήσεις Επεξηγήσεις Ερμηνείες- αιτιολογήσεις Συλλογές Ταξινομήσεις Κατηγοριοποιήσεις Φροντίδα ζώων- φυτών