FANDOM


Bandura

Η κοινωνική μάθηση του Bandura δίνει έμφασηQ

στην παρατήρηση και μοντελοποίηση των συμπεριφορών, των στάσεων και των συναισθηματικών αντιδράσεων των άλλων (Μάθηση μέσω της παρατήρησης).

Ο όρος κοινωνικογνωστική θεωρία χρησιμοποιείται από τον Bandura για να δηλώσει:

-Τους κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς και της δράσης του ανθρώπου

-Τους γνωστικούς παράγοντες, δηλ. τις διαδικασίες της σκέψης που διαμορφώνουν και καθοδηγούν τα κίνητρα, τα συναισθήματα και τις πράξεις του ανθρώπου.

Ο Bandura έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην άποψη ότι η νόηση συνεπάγεται γνώση, αλλά και στις δεξιότητες για τη χρησιμοποίηση αυτής της γνώσης.

Επειδή καλύπτει την προσοχή τη μνήμη και το κίνητρο, η κοινωνική μάθηση εκτείνεται και προς τα γνωστικά και προς τα συμπεριφοριστικά πλαίσια.